Kinderen en jongeren

Heeft uw kind last van een negatief zelfbeeld, onzekerheid, moeite met het herkennen en uiten van emoties of moeite met sociale contacten? Dramatherapie kan helpen!

 

Dramatherapie is een behandelvorm waarbij drama en andere spelvormen worden ingezet om mensen te helpen met problemen op sociaal, emotioneel, cognitief of gedragsmatig gebied. Drama en spel is dus niet het doel maar het middel. Naast drama kan er ook gebruik gemaakt worden van technieken uit de speltherapie of andere creatieve werkvormen zoals tekenen en schilderen.

Dramatherapie is een ervaringsgerichte therapie. In veel therapieën wordt vooral gepraat over problemen. Bij drama en bij spel gaat het vooral om het ‘doen’. Door op een speelse manier bezig te zijn met opdrachten en oefeningen krijgen kinderen en jongeren meer inzicht in hun eigen problemen en leren ze zo op een andere manier hiermee om te gaan.

Ik kan kinderen  en jongeren helpen met:

• gedragsproblemen
• leren omgaan met conflicten
• angsten / faalangst
• onzekerheid
• ontwikkelen van een positief zelfbeeld, vergroten ik-sterkte
• ontwikkelen van sociale vaardigheden zoals leren samenspelen, leren luisteren, praatje leren maken
• beter aan leren geven van grenzen, vergroten van weerbaarheid
• het leren herkennen en uiten van emoties, leren voelen, leren omgaan met emoties van anderen
• gedrags- en of ontwikkelingsstoornissen (autisme, PDD-NOS, ADD, ADHD, hechtingsproblematiek)
• somberheid en depressiviteit
• verliesverwerking, verwerking van trauma’s
• succeservaringen opdoen