Tarieven en vergoedingen

Tarieven

Voor informatie over de tarieven wil ik u verzoeken om contact op te nemen met de praktijk.

Vergoedingen

Een aantal zorgverzekeringen vergoeden de therapie geheel of gedeeltelijk. Dramatherapie valt onder de aanvullende verzekering onder alternatieve therapie. Voor een overzicht van vergoedingen kunt de volgende links raadplegen: klik en klik

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Dramatherapie (NVDT). Deze vereniging is onderdeel van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) en van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Via de NFG ben ik geregistreerd bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) en sta ik vermeld in de zorggids.

LET OP: Het VGZ geeft ten onrechte aan dat ik niet vermeld zou staan in de zorggids en dus niet vergoed word. Dit is WEL het geval maar ik sta vermeld in de categorie Natuurgeneeswijzen in plaats van Psychosociale Zorg.

Uw verzekeraar kan vragen naar de volgende codes:
AGB code praktijk: 90-017630
AGB code hulpverlener: 90-039157

AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De praktijk voldoet aan alle vereisten die de AVG stelt. Hiertoe kunt u bij mij de volgende stukken opvragen/ inzien:
– beleid inzake gegevensback-up
– beleid inzake gegevensbescherming
– privacyreglement.
Via deze link kunt u de privacy policy van de website inzien.