Tarieven en vergoedingen

Tarieven

Voor informatie over de tarieven wil ik u verzoeken om contact op te nemen met de praktijk.

Vergoedingen

Een aantal zorgverzekeringen vergoeden de therapie geheel of gedeeltelijk. Dramatherapie valt onder de aanvullende verzekering onder alternatieve therapie. Voor een overzicht van vergoedingen kunt op onderstaande link klikken.
www.zorgwijzer.nl/vergoedingen/vaktherapie

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Dramatherapie (NVDT). Deze vereniging is onderdeel van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) en van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Via de NFG ben ik geregistreerd bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) en sta ik vermeld in de zorggids.

LET OP: Het VGZ geeft ten onrechte aan dat ik niet vermeld zou staan in de zorggids en dus niet vergoed word. Dit is WEL het geval maar ik sta vermeld in de categorie Natuurgeneeswijzen in plaats van Psychosociale Zorg.

Uw verzekeraar kan vragen naar de volgende codes:
AGB code praktijk: 90-017630
AGB code hulpverlener: 90-039157

PGB

Een andere mogelijkheid is vergoeding via het persoonsgebonden budget (PGB). Bij een aantal kinderen en jongeren werk ik als ambulant begeleider omdat het kind of de ouders extra ondersteuning nodig hebben in de zorg. Deze begeleiding is geen therapie.