Verwijzers

Hoe werkt dramatherapie?

Dramatherapie is een vorm van psychotherapie waarbij spel centraal staat en richt zich op psychische, sociale en emotionele problemen. Deze specialistische behandelvorm zet doelgericht en methodisch drama- en theatervormen in om veranderings-, ontwikkelings-, verwerkings- en/of acceptatie-processen bij cliënten te bewerkstelligen.

Binnen dramatherapie worden werkvormen toegepast zoals rollenspelen, improvisatiespel, theaterteksten, regisseren, gedichten en decors. Het spel biedt de gelegenheid om een veilige therapiesituatie te creëren, waarbinnen mensen kunnen experimenteren met gevoelens en gedrag. De spelervaringen bieden ondersteuning en houvast om in het dagelijkse leven verandering aan te brengen.

In de observatieperiode wordt gekeken op welke manier de klacht binnen het spel zichtbaar wordt.
De observatie kan ook een bijdrage leveren aan de psychosociale diagnostiek.

Wanneer doorverwijzen?

U kunt doorverwijzen als er sprake is van probleemgebieden zoals bijvoorbeeld: gedragsproblematiek, depressie, angstklachten, trauma, dwangmatigheid, burn-out, gezinsproblematiek, onzekerheid, laag zelfbeeld.

Vaktherapie kan onafhankelijk worden geïndiceerd, maar ook een goede aanvulling vormen op verbale therapieën. Bijvoorbeeld als praten als afweer wordt gebruikt, of er geen woorden kunnen worden gevonden voor bepaalde ervaringen.

Een verwijsbrief van de huisarts is niet nodig. Dramatherapie kan worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Voorbeelden van behandeldoelen:

  • beter functioneren op het gebied van communicatie, inlevingsvermogen, sociale interactie
  • vergroten van zelfvertrouwen en zelfbeeld
  • veranderen van de zelfpresentatie
  • bewerken van gestagneerde emotionele, sociale, psychische of cognitieve ontwikkeling
  • traumaverwerking
  • assertiviteit en weerbaarheid
  • ontwikkeling reflectievermogen
  • expressie en beheersing van emoties
  • identiteitsontwikkeling